Ημερολόγιο Αγωνιστικής Δραστηριότητας (2018-2019)

Νοέμβριος 2018

Ποδόσφαιρο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μαθητών Λυκείων
Γερμανική Σχολή Αθηνών, Εκπαιδευτήρια Γείτονα
03 & 04
Ποδόσφαιρο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μαθητών Λυκείων
Γερμανική Σχολή Αθηνών, Εκπαιδευτήρια Γείτονα
10
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητών Λυκείων
Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Λεόντειος Ν. Σμύρνης
10
Ποδόσφαιρο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μαθητών Λυκείων
Γερμανική Σχολή Αθηνών, Εκπαιδευτήρια Γείτονα
18
∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος
Αγώνες Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος μαθητών-τριών Δημοτικών
Σχολή Χατζήβεη
24
Πετοσφαίριση
Πρωτάθλημα Volleyball Λυκείων μαθητών-τριών
Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα, Φ.Ε. (Τοσίτσεια σχολεία), Λεόντειος Πατησίων
24
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητών Λυκείων
Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Λεόντειος Ν. Σμύρνης
24 & 25

Δεκέμβριος 2018

Πετοσφαίριση
Πρωτάθλημα Volleyball Λυκείων μαθητών-τριών
Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα, Φ.Ε. (Τοσίτσεια σχολεία), Λεόντειος Πατησίων
01
Ποδόσφαιρο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μαθητών Λυκείων
Γερμανική Σχολή Αθηνών, Εκπαιδευτήρια Γείτονα
08
Πετοσφαίριση
Πρωτάθλημα Volleyball Λυκείων μαθητών-τριών
Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα, Φ.Ε. (Τοσίτσεια σχολεία), Λεόντειος Πατησίων
08
Πετοσφαίριση
Πρωτάθλημα Volleyball Λυκείων μαθητών-τριών
Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα, Φ.Ε. (Τοσίτσεια σχολεία), Λεόντειος Πατησίων
15

Ιανουάριος 2019

Ποδόσφαιρο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μαθητών Λυκείων
Γερμανική Σχολή Αθηνών, Εκπαιδευτήρια Γείτονα
12 & 13
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητών Λυκείων
Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Λεόντειος Ν. Σμύρνης
12 & 13
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητών Γυμνασίων
Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Ιόνιος Σχολή
19 & 20
Πετοσφαίριση
Πρωτάθλημα Volleyball Λυκείων (Final 4) μαθητών-τριών οργάν.
Φιλεκπαιδευτική Εταιρία (Αρσάκεια, Τοσίτσεια), Λεόντειος Πατησίων
19 & 20
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητών Γυμνασίων
Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Ιόνιος Σχολή
26 & 27
Ποδόσφαιρο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μαθητών Γυμνασίων
Γερμανική Σχολή Αθηνών, CGS Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, Εκπαιδευτική Αναγέννηση
26 & 27
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητριών Λυκείων
Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Λεόντειος Ν. Σμύρνης
26 & 27

Φεβρουάριος 2019

Πετοσφαίριση
Πρωτάθλημα Volleyball μαθητριών Γυμνασίων
Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα, Φ.Ε. (Τοσίτσεια σχολεία)
02
Ποδόσφαιρο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μαθητών Γυμνασίων
Γερμανική Σχολή Αθηνών, CGS Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, Εκπαιδευτική Αναγέννηση
02
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητών Γυμνασίων
Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Ιόνιος Σχολή
02 & 03
Ποδόσφαιρο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μαθητών Γυμνασίων
Γερμανική Σχολή Αθηνών, CGS Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, Εκπαιδευτική Αναγέννηση
09
Πετοσφαίριση
Πρωτάθλημα Volleyball μαθητριών Γυμνασίων
Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα, Φ.Ε. (Τοσίτσεια σχολεία)
09
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητών Γυμνασίων
Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Ιόνιος Σχολή
09 & 10
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητών Λυκείων
Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Λεόντειος Ν. Σμύρνης
16 & 17
Ποδόσφαιρο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μαθητών Γυμνασίων
Γερμανική Σχολή Αθηνών, CGS Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, Εκπαιδευτική Αναγέννηση
16 & 17
Πετοσφαίριση
Πρωτάθλημα Volleyball μαθητριών Γυμνασίων
Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα, Φ.Ε. (Τοσίτσεια σχολεία)
16 & 17
∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος
Αγώνες Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος μαθητών-τριών Γυμν-Λυκ
Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου
17
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητριών Γυμνασίων
Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή
17
Πετοσφαίριση
Volleyball Δημοτικών Σχολείων
Ιόνιος Σχολή, Σχολή Μωραΐτη , Φ.Ε. (Αρσάκεια σχολεία)
23
Ποδόσφαιρο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μαθητών Γυμνασίων
Γερμανική Σχολή Αθηνών, CGS Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, Εκπαιδευτική Αναγέννηση
23
Πετοσφαίριση
Πρωτάθλημα Volleyball μαθητριών Γυμνασίων
Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα, Φ.Ε. (Τοσίτσεια σχολεία)
24
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητριών Γυμνασίων
Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή
24

Μάρτιος 2019

Ποδόσφαιρο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μαθητών Γυμνασίων (Τελικοί)
Γερμανική Σχολή Αθηνών, CGS Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, Εκπαιδευτική Αναγέννηση
02 & 03
Στίβος
Στίβος μαθητών-μαθητριών Γυμνασίων - Λυκείων (ΨΥΧΙΚΟ)
Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού
16
Παραδοσιακοί Χοροί
Παραδοσιακοί χοροί Γυμνασίων-Λυκείων
Λεόντειος Ν. Σμύρνης, Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου
16
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητριών Γυμνασίων
Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή
16
Πετοσφαίριση
Volleyball Δημοτικών Σχολείων
Ιόνιος Σχολή, Σχολή Μωραΐτη , Φ.Ε. (Αρσάκεια σχολεία)
16
Πετοσφαίριση
Πρωτάθλημα Volleyball μαθητριών Γυμνασίων
Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα, Φ.Ε. (Τοσίτσεια σχολεία)
16 & 17
Κολύμβηση
Α.Σ.Ι.Σ. Κολύμβησης Δημοτικών (KANTZA)
Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού
16
Καλαθοσφαίριση
Πρωτάθλημα Basketball μαθητριών Γυμνασίων (Τελικός)
Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή
30

Απρίλιος 2019

Κολύμβηση
Κολύμβηση Γυμνασίων-Λυκείων
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce College
06
Στίβος
Στίβος μαθητών-μαθητριών γ´ & δ´ Δημοτικών Σχολείων
CGS Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα
06
Στίβος
Στίβος μαθητών-μαθητριών ε´ & στ´ Δημοτικών Σχολείων
CGS Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα
07
Γενική Γυμναστική
Γενική Γυμναστική μαθητών -μαθητριών Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων
Εκπαιδευτήρια ∆ούκα
13
Ποδόσφαιρο 5x5
Ποδοσφαίρου Δημοτικών Σχολείων
Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία, Σχολή Χατζήβεη, St. Catherine's
13 & 14
Αντισφαίριση
Αγώνες Τένις μαθητών-τριών Γυμνασίων Λυκείων
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce College
13 & 14
Πετοσφαίριση
Volleyball Δημοτικών Σχολείων
Ιόνιος Σχολή, Σχολή Μωραΐτη , Φ.Ε. (Αρσάκεια σχολεία)
14

Μάϊος 2019

Καλαθοσφαίριση
Basketball μαθητών Δημοτικών Σχολείων
Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία, St. Catherine's
11
Ποδόσφαιρο 5x5
Ποδοσφαίρου Δημοτικών Σχολείων
Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία, Σχολή Χατζήβεη, St. Catherine's
11
Παραδοσιακοί Χοροί
Παραδοσιακοί χοροί Δημοτικών
Νέα Γενιά Ζηρίδη
18
Καλαθοσφαίριση
Basketball μαθητών Δημοτικών Σχολείων
Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία, St. Catherine's
18
Χειροσφαίριση
Χειροσφαίριση Δημοτικών- Γυμνασίων-Λυκείων
Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής
18
Καλαθοσφαίριση
Basketball μαθητριών Δημοτικών Σχολείων
Σχολή Μωραΐτη
18 & 19
Ποδόσφαιρο 5x5
Ποδοσφαίρου Δημοτικών Σχολείων
Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία, Σχολή Χατζήβεη, St. Catherine's
19
Αντισφαίριση
Αγώνες Τένις μαθητών-τριών Δημοτικών σχ
Εκπαιδευτική Αναγέννηση
25 & 26