Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2018-2019

∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Ποδόσφαιρο Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Ποδόσφαιρο Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Στίβος Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Στίβος Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Χειροσφαίριση Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Ποδόσφαιρο 5x5 Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Αντισφαίριση Μαθητές Δημοτικού δείτε αναλυτικά »
Αντισφαίριση Μαθήτριες Δημοτικού δείτε αναλυτικά »