Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2019-2020

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
01/02/2020 1.300μ. Α 573 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ 1 04:09:46
01/02/2020 1.300μ. Α 520 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 2 04:09:84
01/02/2020 1.300μ. Α 522 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3 04:13:59
01/02/2020 1.300μ. Α 521 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 4 04:17:13
01/02/2020 1.300μ. Α 639 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 5 04:20:27
01/02/2020 1.300μ. Α 428 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 6 04:24:74
01/02/2020 1.300μ. Α 429 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 7 04:36:60
01/02/2020 1.300μ. Α 439 PIERCE 8 04:41:08
01/02/2020 1.300μ. Α 524 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 9 04:42:23
01/02/2020 1.300μ. Α 637 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10 04:46:24
01/02/2020 1.300μ. Α 626 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 11 04:46:78
01/02/2020 1.300μ. Α 625 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 12 04:47:43
01/02/2020 1.300μ. Α 442 PIERCE 13 04:47:48
01/02/2020 1.300μ. Α 685 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 14 04:50:71
01/02/2020 1.300μ. Α 523 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 15 04:50:92
01/02/2020 1.300μ. Α 686 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 16 04:51:28
01/02/2020 1.300μ. Α 403 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 17 04:53:17
01/02/2020 1.300μ. Α 405 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 18 04:54:21
01/02/2020 1.300μ. Α 525 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 19 05:00:49
01/02/2020 1.300μ. Α 636 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 20 05:01:21
01/02/2020 1.300μ. Α 488 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 21 05:09:93
01/02/2020 1.300μ. Α 635 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 22 05:14:06
01/02/2020 1.300μ. Α 594 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 23 05:14:90
01/02/2020 1.300μ. Α 583 Ε.Ο. "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" 24 05:16:31
01/02/2020 1.300μ. Α 688 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 25 05:26:46
01/02/2020 1.300μ. Α 624 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 26 05:29:62
01/02/2020 1.500μ. Β 518 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1 04:52.68
01/02/2020 1.500μ. Β 515 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 2 04:56.08
01/02/2020 1.500μ. Β 516 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3 04:56.45
01/02/2020 1.500μ. Β 604 CGS 4 05:00.58
01/02/2020 1.500μ. Β 603 CGS 5 05:13.63
01/02/2020 1.500μ. Β 519 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 05:30.30
01/02/2020 1.500μ. Β 491 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 7 05:32.17
01/02/2020 1.500μ. Β 411 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 8 05:32.83
01/02/2020 1.500μ. Β 649 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 9 05:34.40
01/02/2020 1.500μ. Β 447 PIERCE 10 05:36.74
01/02/2020 1.500μ. Β 424 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 11 05:46.12
01/02/2020 1.500μ. Β 425 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 12 05:53.34
01/02/2020 1.500μ. Β 414 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 13 05:59.00
01/02/2020 1.500μ. Β 412 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 14 06:02.73
01/02/2020 1.500μ. Β 489 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 15 06:09.09
01/02/2020 1.500μ. Β 605 CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 16 06:10.00
01/02/2020 1.500μ. Β 408 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 17 06:11.31
01/02/2020 1.500μ. Β 597 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 18 06:20.08
01/02/2020 1.500μ. Β 415 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 19 06:36.86
01/02/2020 1.500μ. Β 696 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 20 06:48.11
01/02/2020 2.000μ. Γ 416 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 1 06:12.14
01/02/2020 2.000μ. Γ 512 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 2 06:12.47
01/02/2020 2.000μ. Γ 511 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3 06:13.50
01/02/2020 2.000μ. Γ 513 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 4 06:16.90
01/02/2020 2.000μ. Γ 659 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 5 06:12.18
01/02/2020 2.000μ. Γ 529 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 06:56.51
01/02/2020 2.000μ. Γ 514 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 7 07:00.19
01/02/2020 2.000μ. Γ 623 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ.Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 8 07:06.99
01/02/2020 2.000μ. Γ 705 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 9 07:23.23
01/02/2020 2.000μ. Γ 494 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 10 07:23.51
01/02/2020 2.000μ. Γ 703 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 11 07:41.49
01/02/2020 2.000μ. Γ 661 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 12 07:49.76
01/02/2020 2.000μ. Γ 417 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 13 08:06:61
01/02/2020 2.000μ. Γ 497 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 14 08:18:29
01/02/2020 2.000μ. Γ 704 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 15 08:22:25
01/02/2020 2.000μ. Γ 496 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 16 09:17:25

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
01/02/2020 1.300μ. Α 545 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1 04:33.01
01/02/2020 1.300μ. Α 550 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 2 04:40.23
01/02/2020 1.300μ. Α 481 ΑΡΣΑΚΕΙΑ 3 04:57.74
01/02/2020 1.300μ. Α 460 PIERCE 4 05:10.91
01/02/2020 1.300μ. Α 421 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 5 05:11.38
01/02/2020 1.300μ. Α 630 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 6 05:26.38
01/02/2020 1.300μ. Α 629 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 7 05:27.92
01/02/2020 1.300μ. Α 548 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 8 05:32.73
01/02/2020 1.300μ. Α 404 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 9 05:32.80
01/02/2020 1.300μ. Α 645 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10 05:38.56
01/02/2020 1.300μ. Α 644 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 11 05:39.08
01/02/2020 1.300μ. Α 695 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 12 05:55.44
01/02/2020 1.300μ. Α 549 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 13 06:01.65
01/02/2020 1.300μ. Α 694 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 14 06:02.38
01/02/2020 1.300μ. Α 430 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 15 06:07.30
01/02/2020 1.300μ. Α 432 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 16 06:07.35
01/02/2020 1.300μ. Α 692 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 17 06:09.20
01/02/2020 1.300μ. Α 402 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 18 06:09.62
01/02/2020 1.300μ. Α 433 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 19 06:14.87
01/02/2020 1.300μ. Β 538 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1 04:34.96
01/02/2020 1.300μ. Β 539 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 2 04:35.90
01/02/2020 1.300μ. Β 576 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ 3 04:37.84
01/02/2020 1.300μ. Β 465 PIERCE 4 04:44.12
01/02/2020 1.300μ. Β 541 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 5 05:02.52
01/02/2020 1.300μ. Β 540 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 05:02.55
01/02/2020 1.300μ. Β 701 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 7 05:07.68
01/02/2020 1.300μ. Β 542 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 8 05:15.32
01/02/2020 1.300μ. Β 426 ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 9 05:16.02
01/02/2020 1.300μ. Β 609 CGS 10 05:22.96
01/02/2020 1.300μ. Β 503 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 11 05:34.68
01/02/2020 1.300μ. Β 502 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 12 05:46.09
01/02/2020 1.300μ. Β 505 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 13 05:51.65
01/02/2020 1.300μ. Β 653 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 14 05:51.72
01/02/2020 1.300μ. Β 469 PIERCE 15 06:10.09
01/02/2020 1.300μ. Β 409 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 16 06:16.49
01/02/2020 1.300μ. Β 468 PIERCE 17 06:42.22
01/02/2020 1.300μ. Β 466 PIERCE 18 07:01.49
01/02/2020 1.300μ. Β 422 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 19 07:04.45
01/02/2020 1.300μ. Β 407 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 20 07:08.57
01/02/2020 1.300μ. Β 410 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 21 07:33.72
01/02/2020 1.300μ. Β 406 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 22 07:43.61
01/02/2020 1.300μ. Γ 667 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 1 04:22.88
01/02/2020 1.300μ. Γ 537 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 2 04:34.41
01/02/2020 1.300μ. Γ 532 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3 04:38.14
01/02/2020 1.300μ. Γ 534 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 4 05:05.63
01/02/2020 1.300μ. Γ 531 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 4 05:05.63
01/02/2020 1.300μ. Γ 535 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 05:07.04
01/02/2020 1.300μ. Γ 666 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 7 05:09.71
01/02/2020 1.300μ. Γ 668 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 8 05:18.30
01/02/2020 1.300μ. Γ 663 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 9 05:21.83
01/02/2020 1.300μ. Γ 665 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10 05:27.73
01/02/2020 1.300μ. Γ 418 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 11 05:48.62
01/02/2020 1.300μ. Γ 664 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 12 05:48.64
01/02/2020 1.300μ. Γ 509 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 13 05:49.81
01/02/2020 1.300μ. Γ 616 CGS 14 08:07.08