ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  (Α.Σ.Ι.Σ.)

Η άτυπη οργάνωση με την προσωνυμία : ''Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων (Α.Σ.Ι.Σ.)'',  που συστήθηκε προ 15ετίας περίπου με πρωτοβουλία των έξι ιδρυτικών μελών-Ιδιωτικών Σχολείων (Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού, Σχολή Μωραϊτη, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκεια-Τοσίτσεια, Eκπ. Δούκα, Eκπ. Κωστέα-Γείτονα, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος) τιμώντας τις διαχρονικές αθλητικές αξίες και διατηρώντας βαθύ σεβασμό στην αθλητική φιλοσοφία και κληρονομιά μας, διοργανώνει στην διάρκεια του σχολικού έτους αθλητικές συναντήσεις μεταξύ των μαθητών των Ιδιωτικών Σχολείων.

Σκοπός του Α.Σ.Ι.Σ

Είναι να αναπτύξει σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες την αξία και φιλοσοφία του αθλητισμού και στο να τους εμφυσήσει, μέσω της αθλητικής αγωνιστικής δραστηριότητας, ισχυρή αίσθηση της ευγενούς άμιλλας, συνειδητοποίηση της αξίας της νίκης και της ήττας και διασύνδεση της πνευματικής και σωματικής ικανότητας και πειθαρχίας και του "ευ αγωνίζεσθαι".
Στα πλαίσια αυτών των διοργανώσεων αθλητικών αγώνων, ανωτάτου επιπέδου με διεθνή κριτήρια, δίνεται η δυνατότητα στους άξιους υποψήφιους, (μαθητές-μαθήτριες και μαθητικές αθλητικές ομάδες), να καλλιεργούν τις δυνατότητες του πνεύματος και του σώματος, που είναι αναγκαίες για την εξέλιξη της προσωπικότητας κάθε υπεύθυνου πολίτη.

Έδρα του Α.Σ.Ι.Σ

Ορίζεται, μετά από ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας των σχολείων, σε ένα από τα σχολεία εκ των τακτικών μελών του και με την προϋπόθεση ότι αυτό καλύπτει γραμματειακά  τις ανάγκες του Α.Σ.Ι.Σ.

Το Α.Σ.Ι.Σ. διοικείται από τριμελή Συντονιστική Επιτροπή, που εκλέγεται από την Ολομέλεια των καθηγητών Φυσικής Αγωγής – εκπροσώπων των Ιδιωτ. Σχολείων κατά την 4η συνεδρίαση του σχολικού έτους και αναλαμβάνει καθήκοντα στην έναρξη του επομένου σχολικού έτους. Η θητεία της διοικούσας Συντονιστικής Επιτροπής είναι διετής.

Το παρόν Καταστατικό λειτουργίας τροποποιείται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών σχολείων, μετά από πρόταση της Ολομέλειας και της τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Α.Σ.Ι.Σ.