Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2023-2024

∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Ποδόσφαιρο Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Ποδόσφαιρο Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Ποδόσφαιρο Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Στίβος Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Στίβος Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Στίβος Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Χειροσφαίριση Δημοτικό δείτε αναλυτικά »
Χειροσφαίριση Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Αντισφαίριση Μαθητές Λυκείου δείτε αναλυτικά »
Αντισφαίριση Μαθήτριες Λυκείου δείτε αναλυτικά »
Αντισφαίριση Μαθητές Γυμνασίου δείτε αναλυτικά »
Αντισφαίριση Μαθήτριες Γυμνασίου δείτε αναλυτικά »
Αντισφαίριση Μαθητές Δημοτικού δείτε αναλυτικά »
Αντισφαίριση Μαθήτριες Δημοτικού δείτε αναλυτικά »