Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2023-2024

∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Λύκειο δείτε αναλυτικά »
Ποδόσφαιρο Γυμνάσιο δείτε αναλυτικά »
Ποδόσφαιρο Λύκειο δείτε αναλυτικά »