Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2023-2024

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΑ Ελληνογερμανική Αγ. 1 00:31.49
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΒΚ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 2 00:33.60
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΠΕ Τοσίτσεια 3 00:33.85
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΑΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 00:34.94
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΔΝ Pierce 5 00:35.62
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΧΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 6 00:35.64
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΓΑ Τοσίτσεια 7 00:37.08
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΣΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 8 00:37.49
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΜΙ Εκπαιδευτήρια Δούκα 9 00:38.56
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΑ Ελληνογερμανική Αγ. 10 00:39.05
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΠΕ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 11 00:39.58
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΒΙ Ελληνογερμανική Αγ. 12 00:39.64
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΔΗ CGS 13 00:39.83
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΜΔ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 14 00:40.31
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΣΑ Εκπαιδευτήρια Δούκα 15 00:40.36
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΣ Τοσίτσεια 16 00:40.53
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΔ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 17 00:41.72
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΕ Αρσάκεια 18 00:41.96
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΦΧ Αρσάκεια 19 00:42.12
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΙΣ Εκπ. "Ο Πλάτων" 20 00:42.62
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΟΡ Γερμανική Σχ. Αθηνών 21 00:43.22
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΑΚ CGS 22 00:43.57
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΔΑ Pierce 23 00:45.71
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΣΜ Εκπ. "Ο Πλάτων" 24 00:46.64
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΚΚ Εκπ. "Ο Πλάτων" 1 00:37.80
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΓΧ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 00:48.22
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΚΝ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 00:48.58
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΕΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 00:49.25
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΚΕ Εκπ. "Ο Πλάτων" 5 00:49.42
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΑΑ CGS 6 00:50.20
21/04/2024 50μ Πρόσθιο Β CGS 7 00:51.10
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΓΕ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 8 00:52.98
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΚΓ Τοσίτσεια 9 00:56.51
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΚΚ Τοσίτσεια 10 00:56.61
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΚΓ Τοσίτσεια 11 00:58.45
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΓΓ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 00:38.18
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΣΝ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 2 00:41.27
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΚΦ CGS 3 00:43.04
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΜΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 00:43.94
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΠΝ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 5 00:44.03
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΚΛ Τοσίτσεια 6 00:44.20
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΣΚ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 7 00:44.77
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΡΓ Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 8 00:45.01
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΓΓ CGS 9 00:47.75
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΧΧ CGS 10 00:49.64
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΤΠ Τοσίτσεια 11 00:50.25
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΠΝ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 12 00:50.64
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΛΓ Τοσίτσεια 13 00:53.34
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΡΣ Εκπ. "Ο Πλάτων" 14 00:55.26
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΚΑ Εκπ. "Ο Πλάτων" 15 00:55.52
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΛΝ Εκπ. "Ο Πλάτων" 16 00:57.68
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΨΝ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 1 00:16.65
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΔΜ Ελληνογερμανική Αγ. 2 00:17.41
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΤΒ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 00:17.56
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΧΦ Γερμανική Σχ. Αθηνών 4 00:17.73
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΚΝ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 5 00:18.81
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΚΠ Εκπ. "Ο Πλάτων" 6 00:19.35
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΠΑ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 7 00:20.16
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΒΓ CGS 8 00:20.88
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΣΑ Τοσίτσεια 9 00:21.06
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΜΙ CGS 10 00:22.76
21/04/2024 25μ Πεταλούδα Κ CGS 11 00:23.95
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΧΙ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 12 00:24.22
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΣΓ Τοσίτσεια 13 00:29.14
21/04/2024 100μ Μικτή Ατομική ΑΣ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 1 01:17.14
21/04/2024 100μ Μικτή Ατομική ΓΝ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 2 01:20.31
21/04/2024 100μ Μικτή Ατομική ΡΡ CGS 3 01:22.88
21/04/2024 100μ Μικτή Ατομική ΖΚ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 4 01:37.75
21/04/2024 100μ Μικτή Ατομική ΠΑ Τοσίτσεια 5 01:54.27
21/04/2024 100μ Μικτή Ατομική ΜΣ Τοσίτσεια 6 02:18.30
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο Εκπ. "Ο Πλάτων" 1 01:04.40
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο CGS 2 01:06.00
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 3 01:06.00
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 01:06.19
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 5 01:13.60
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο Τοσίτσεια 6 01:17.19
21/04/2024 4x 25μ Μικτή Ομαδική Εκπ. "Ο Πλάτων" 1 01:12.38
21/04/2024 4x 25μ Μικτή Ομαδική Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 01:12.56
21/04/2024 4x 25μ Μικτή Ομαδική Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 3 01:13.19
21/04/2024 4x 25μ Μικτή Ομαδική CGS 4 01:22.39
21/04/2024 4x 25μ Μικτή Ομαδική Τοσίτσεια 5 01:22.65

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΣ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 1 00:31.60
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΠΚ Εκπαιδευτήρια Γείτονα 2 00:33.04
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΜΧ Εκπαιδευτήρια Γείτονα 3 00:33.28
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΧΠ Εκπ. "Ο Πλάτων" 4 00:33.98
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΠΑ Εκπ. "Ο Πλάτων" 5 00:34.75
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΓΗ Εκπαιδευτήρια Δούκα 6 00:34.80
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΧΚ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 7 00:34.88
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΠΦ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 8 00:35.31
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΠΣ CGS 9 00:35.64
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΜΝ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 10 00:36.36
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΜΒ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 10 00:36.48
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΑΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 12 00:36.72
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΗΚ Σχολή Χατζήβεη 13 00:36.88
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΣΧ Εκπαιδευτήρια Δούκα 14 00:36.96
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΚ Τοσίτσεια 15 00:37.26
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΓΧ CGS 16 00:37.42
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΑ Pierce 17 00:37.47
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΜΝ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 18 00:37.71
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΠΑ CGS 19 00:37.85
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΝ Τοσίτσεια 20 00:38.17
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΜ Pierce 21 00:38.94
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΙ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 22 00:39.38
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΘ Εκπ. Αναγέννηση 23 00:40.20
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΠΕ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 24 00:41.04
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΑΔ Τοσίτσεια 25 00:41.18
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΚΙ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 26 00:41.28
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΠΑ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 27 00:41.67
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΟΣ Εκπ.Σ.Αυγ.Λιναρδάτου 28 00:43.04
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΑΝ Ελληνογερμανική Αγ. 29 00:46.87
21/04/2024 50μ Ελεύθερο ΔΘ Σχολή Χατζήβεη 30 01:06.73
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΜΑ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 1 00:39.97
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΔΔ Pierce 2 00:44.03
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΚΙ CGS 3 00:44.80
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΜΚ CGS 4 00:45.53
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΖΜ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.09
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΓΔ Pierce 6 00:49.96
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΠΑ CGS 7 00:50.28
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΚΗ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 8 00:52.56
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΡΛ Εκπ. "Ο Πλάτων" 9 00:52.70
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΒΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 10 00:53.82
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΚΚ Τοσίτσεια 11 00:54.12
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΤΜ Τοσίτσεια 12 00:54.76
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΤΜ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 13 00:56.03
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΧΦ Ελληνογερμανική Αγ. 14 00:58.35
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΚΑ Τοσίτσεια 15 01:00.18
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΓΕ Ελληνογερμανική Αγωγή 16 01:06.96
21/04/2024 50μ Πρόσθιο ΛΚ Εκπ. "Ο Πλάτων" 17 01:17.02
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΜΜ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 1 00:38.26
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΜΙ Αρσάκεια 2 00:39.22
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΚΚ Εκπ. Γείτονα 3 00:40.46
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΤΛ Νέα Εκπ. Γ.Μαλλιάρα 4 00:40.98
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΔΜ Ελληνογερμανική Αγ. 5 00:41.29
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΠΛ Ελληνογερμανική Αγ. 6 00:41.87
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΑΙ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 7 00:42.33
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΣΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 8 00:42.46
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΓΣ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 9 00:42.87
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΒΛ Τοσίτσεια 10 00:43.35
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΑΕ CGS 11 00:44.55
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΣΕ Pierce 12 00:45.94
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΠΧ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 13 00:47.21
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΑΑ Αρσάκεια 14 00:47.80
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΑΜ Pierce 15 00:48.46
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΠΧ Εκπ. "Ο Πλάτων" 16 00:52.86
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΠΒ Τοσίτσεια 17 00:53.46
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΠΑ Pierce 18 00:54.16
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΓΑ Εκπ. "Ο Πλάτων" 19 00:54.24
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΜΦ CGS 20 00:56.50
21/04/2024 50μ Ύπτιο ΔΔ CGS 21 01:00.32
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΔΧ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 1 00:16.72
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΜΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 00:17.96
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΣΣ Εκπ. Αναγέννηση 3 00:18.51
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΤΛ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 4 00:19.66
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΤΜ Pierce 5 00:20.82
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΝΦ CGS 6 00:21.30
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΓΒ Τοσίτσεια 7 00:23.12
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΤΕ CGS 8 00:24.41
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΚΑ Εκπαιδευτήρια Δούκα 9 00:25.00
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΚΑ CGS 10 00:26.80
21/04/2024 25μ Πεταλούδα ΚΠ Εκπ. "Ο Πλάτων" 11 00:30.58
21/04/2024 100μ Μικτή Ατομική ΣΜ Τοσίτσεια 1 01:17.81
21/04/2024 100μ Μικτή Ατομική ΚΝ CGS 2 01:26.44
21/04/2024 100μ Μικτή Ατομική ΖΕ Pierce 3 01:28.12
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 01:05.49
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο Ελληνογερμανική Αγ. 2 01:06.49
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 3 01:11.57
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο CGS 4 01:11.96
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο Τοσίτσεια 5 01:13.30
21/04/2024 4x 25μ Ελεύθερο Εκπ. "Ο Πλάτων" 6 01:23.08
21/04/2024 4x 25μ Μικτή Ομαδική Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 1 01:11.46
21/04/2024 4x 25μ Μικτή Ομαδική Pierce 2 01:13.19
21/04/2024 4x 25μ Μικτή Ομαδική CGS 3 01:13.21
21/04/2024 4x 25μ Μικτή Ομαδική Τοσίτσεια 4 01:14.93
21/04/2024 4x 25μ Μικτή Ομαδική Pierce 5 01:16.46
21/04/2024 4x 25μ Μικτή Ομαδική Εκπ. "Ο Πλάτων" 6 01:41.46