Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2023-2024

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ι.Σ. 2023/24
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών  230
2 Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 159
3 CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 76
4 Εράσμειος Σχολή 40
5 Εκπ. "Ο Πλάτων" 36
6 Τοσίτσεια 29
7 Λεόντειο Ν.Σμύρνης 28
8 Εκπ. Δούκα 21
9 Ε.Ο. "Θεμιστοκλής" 20
10 Εκπ Αναγέννηση 13
11 Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 9
12 Σχολή Μωραΐτη 8
13 Εκπ. Γείτονα 3
14 Γερμανική Σχολή Αθ 3
15 Ελληνογερμ. Αγωγή 1
16 Ιόνιος Σχολή 0
17 Αρσάκεια 0
Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΑΕ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 1 00:27.44
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΜΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 2 00:29.03
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΓΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 00:29.17
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΖΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 00:29.24
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΒΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 5 00:29.27
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΦΓ Σχολή Μωραΐτη 6 00:29.36
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΑΔ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 7 00:30.50
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΠΚ Τοσίτσεια 8 00:30.79
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΒΔ Ελληνογερμανική Αγωγή 9 00:30.85
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΚΑ Εκπαιδευτήρια Δούκα 10 00:31.15
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΡΧ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 11 00:31.47
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΒΑ Τοσίτσεια 12 00:32.10
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΚΚ Εκπαιδευτήρια Δούκα 13 00:33.19
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΚΙ Εκπ. "Ο Πλάτων" 14 00:33.27
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΦΔ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 15 00:33.50
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΧΙ Ελληνογερμανική Αγωγή 16 00:33.71
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΦΒ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 17 00:34.00
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΠΔ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 18 00:34.05
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΚΜ Εκπαιδευτήρια Δούκα 19 00:34.82
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΚΑ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 20 00:35.49
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΑΑ Τοσίτσεια 21 00:35.58
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΚΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 22 00:36.55
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΣΓ Εκπ. "Ο Πλάτων" 23 00:36.91
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΣΚ Γερμανική Σχολή Αθηνών 24 00:38.55
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΜΙ Ιόνιος Σχολή 25 00:41.42
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΜΦ Ιόνιος Σχολή 26 00:42.11
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΚΓ Εκπ. "Ο Πλάτων" 1 00:30.00
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΓΛ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 2 00:30.47
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΑΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 00:31.30
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΛΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 00:34.69
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΚΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 5 00:35.24
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΙΣ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 6 00:38.44
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΧΣ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 7 00:40.43
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΑΦ Τοσίτσεια 8 00:41.87
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΦΒ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 9 00:44.12
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΒΣ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 10 00:46.22
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΜΝ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 00:33.61
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΜΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 2 00:36.36
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΜΔ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 00:36.72
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΓΘ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 00:37.74
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΣΚ Σχολή Μωραΐτη 5 00:40.74
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΖΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 6 00:42.84
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΑΦ Τοσίτσεια 7 00:45.47
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΠΔ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 8 00:45.99
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΚΚ Εκπαιδευτήρια Δούκα 9 00:47.11
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΜΚ Γερμανική Σχολή Αθηνών 10 00:48.39
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΓΟ Τοσίτσεια 11 00:51.67
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΜΡ Τοσίτσεια 12 00:53.56
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΦΒ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 13 00:53.81
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΣΚ Γερμανική Σχολή Αθηνών 14 00:58.01
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΒΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 00:27.55
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΓΛ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 2 00:28.86
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΚΓ Εκπ. "Ο Πλάτων" 3 00:28.99
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΠΘ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 4 00:29.74
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΑΕ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 5 00:29.97
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΑΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 6 00:30.24
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΑΣ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 7 00:30.27
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΔΑ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 8 00:31.96
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΦΓ Σχολή Μωραΐτη 9 00:32.44
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΖΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 10 00:33.08
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΒΔ Ελληνογερμανική Αγωγή 11 00:34.14
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΠΚ Ελληνογερμανική Αγωγή 12 00:34.27
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΚΑ Εκπαιδευτήρια Δούκα 13 00:34.81
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΤΓ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 14 00:35.22
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΦΔ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 15 00:36.36
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΧΙ Ελληνογερμανική Αγωγή 16 00:39.04
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΚΑ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 17 00:42.08
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΒΣ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 18 00:43.57
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΒΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 02:18.89
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΑΠ Εκπαιδευτήρια Δούκα 2 02:30.00
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΧΦ Εκπ. "Ο Πλάτων" 3 02:30.14
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΖΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 02:45.84
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΚΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 5 02:46.22
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΤΓ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 6 02:59.51
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΡΧ CGS 7 03:03.57
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΣΚ Σχολή Μωραΐτη 8 03:08.65
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΙΣ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 9 03:09.63
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΚΜ Εκπαιδευτήρια Δούκα 10 03:11.27
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΖΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 11 03:12.32
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΜΡ Τοσίτσεια 12 03:52.60
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΑΣ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 1 02:11.03
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΜΝ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 02:13.36
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΑΠ Εκπαιδευτήρια Δούκα 3 02:14.26
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΧΦ Εκπ. "Ο Πλάτων" 4 02:14.75
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΖΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 5 02:15.31
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΠΘ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 6 02:16.71
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΒΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 7 02:18.62
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΠΚ Ελληνογερμανική Αγωγή 8 02:21.72
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΦΒ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 9 02:29.02
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΓΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 10 02:29.94
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΑΔ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 11 02:41.89
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΧΣ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 12 02:48.60
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΚΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 13 02:55.52
09/12/2023 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 01:53.74
09/12/2023 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 01:59.23
09/12/2023 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 3 02:01.94
09/12/2023 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Εκπ. "Ο Πλάτων" 4 02:07.12
09/12/2023 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Εκπαιδευτήρια Δούκα 5 02:11.16
09/12/2023 4x50μ Μικτή Ομαδική Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 02:09.07
09/12/2023 4x50μ Μικτή Ομαδική Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 02:11.08
09/12/2023 4x50μ Μικτή Ομαδική CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 3 02:25.33
09/12/2023 4x50μ Μικτή Ομαδική Τοσίτσεια 4 02:43.33

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 02:11.73
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 02:24.70
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 3 02:29.80
10/12/2022 4x50μ Μικτή Ομαδική CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 4 02:39.44
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΑΓ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 00:29.18
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΧΜ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 2 00:30.42
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΑΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 00:31.00
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΑΠ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 00:31.42
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΤΕ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 5 00:31.93
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΕΤ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 6 00:32.16
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΜΠ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 7 00:32.72
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΝΚ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 8 00:32.86
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΑΜ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 9 00:32.99
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΣΛ Εκπαιδευτήρια Γείτονα 10 00:33.46
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΜΑ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 11 00:33.72
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΣΙ Γερμανική Σχολή Αθηνών 12 00:35.41
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΜΜ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 13 00:35.69
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΓΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 14 00:35.75
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΧΑ Τοσίτσεια 15 00:36.41
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΒΜ Τοσίτσεια 16 00:37.57
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΚΜ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 17 00:39.32
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΓΙ Αρσάκεια 18 00:52.38
09/12/2023 50μ Ελεύθερο ΧΛ Αρσάκεια 19 00:53.03
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΚΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 00:34.50
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΣΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 00:34.91
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΠΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 00:35.18
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΟΙ Τοσίτσεια 4 00:36.62
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΜΔ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 5 00:37.20
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΑΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 6 00:37.58
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΜΑ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 7 00:39.27
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΚΙ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 8 00:39.30
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΜΣ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 9 00:40.81
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΜΠ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 10 00:41.17
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΑΦ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 11 00:41.69
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΒΜ Τοσίτσεια 12 00:49.72
09/12/2023 50μ Ύπτιο ΒΣ Τοσίτσεια 13 00:55.33
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΔΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 00:35.47
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΚΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 2 00:38.32
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΚΙ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 3 00:40.43
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΜΤ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 4 00:43.10
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΧΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 5 00:43.94
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΤΕ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 6 00:46.24
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΚΘ Γερμανική Σχολή Αθηνών 7 00:47.94
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΜΘ Γερμανική Σχολή Αθηνών 8 00:49.55
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΚΜ Νέα Εκπαιδευτήρια Γ.Μαλλιάρα 9 00:51.30
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΚΕ Τοσίτσεια 10 00:52.10
09/12/2023 50μ Πρόσθιο ΜΑ Αρσάκεια 11 00:52.10
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΑΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 00:30.99
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΑΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 00:32.61
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΒΤ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 3 00:33.04
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΚΙ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 4 00:33.89
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΚΕ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 5 00:33.97
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΣΛ Εκπαιδευτήρια Γείτονα 6 00:34.66
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΗΣ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 7 00:35.19
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΜΔ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 8 00:35.63
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΑΜ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 9 00:35.75
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΚΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 10 00:36.79
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΚΙ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 11 00:40.52
09/12/2023 50μ Πεταλούδα ΣΓ Εκπαιδευτήρια Γείτονα 12 00:44.50
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΞΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 1 02:37.11
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΔΑ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 2 02:41.22
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΧΜ Εκπαιδευτική Αναγέννηση 3 02:50.80
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΚΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 4 02:51.01
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΚΕ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 5 02:51.75
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΚΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 6 02:51.85
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΟΙ Τοσίτσεια 7 02:56.72
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΚΙ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 8 02:59.39
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΧΜ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 9 03:01.58
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΦΕ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής 10 03:02.17
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΜΤ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 11 03:05.74
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΣΓ Εκπαιδευτήρια Γείτονα 12 03:35.86
09/12/2023 200μ Μικτή Ατομική ΜΘ Γερμανική Σχολή Αθηνών 13 ΑΚΥΡΟ
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΑΓ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 02:16.84
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΞΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 02:21.37
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΣΑ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 3 02:22.67
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΑΕ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 4 02:26.00
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΗΣ Λεόντειος Σχ. Ν.Σμύρνης 5 02:32.14
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΒΤ Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 6 02:32.17
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΑΜ Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 7 02:35.81
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΝΚ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 8 02:39.46
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΜΜ CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 9 02:50.36
09/12/2023 200μ Ελεύθερο ΓΒ Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 10 02:55.33
09/12/2023 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Ε.Ε.Ι.  Κολλέγιο Αθηνών 1 02:02.91
09/12/2023 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος 2 02:03.66
09/12/2023 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία CGS -Εκπ. Κωστέα-Γείτονα 3 02:10.50
09/12/2023 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχ. 4 02:11.26
09/12/2023 4x50μ Ελεύθερο Σκυταλοδρομία Τοσίτσεια 5 02:27.55