Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2023-2024

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΔΑ CGS 1 1.20
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΖΠ Σχολή Μωραΐτη 2 1.20
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΜΞ Ιόνιος Σχολή 3 1.20
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΦΚ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 1.15
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΜΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 1.15
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΧΛ Εκπ. Δούκα 6 1.05
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΠΦ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 4.10
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΜΠ Σχολή Μωραΐτη 2 4.04
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΠΓ Σχολή Χατζήβεη 3 3.79
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΤΝ Εκπ. Δούκα 4 3.76
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΣΝ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 5 3.75
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΚΙ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 6 3.70
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΚΧ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 43.85
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΧΝ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 42.96
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΒΚ Σχολή Μωραΐτη 3 42.80
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΜΓ Σχολή Μωραΐτη 4 42.50
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΜΝ Ιόνιος Σχολή 5 41.58
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΜΓ CGS 1 8.88
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΑΙ Σχολή Χατζήβεη 2 8.92
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΑΚ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 8.95
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΖΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 8.97
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΤΑ Σχολή Μωραΐτη 5 9.01
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΤΦ Pierce 6 8.82
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΓΚ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 22.44
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΓΣ Pierce 2 23.35
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΚΣ CGS 3 23.96
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΓΦ Σχολή Χατζήβεη 4 23.99
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΜΑ Εκπ. Γείτονα 5 24.18
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΜΝ Σχολή Μωραΐτη 6 24.33
26/05/2024 Δρόμος 800μ Ε´ / ΤΠ. Εκπ. Δούκα 1 2,41,28
26/05/2024 Δρόμος 800μ Ε´ / ΚΧ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 2,51,17
26/05/2024 Δρόμος 800μ Ε´ / ΚΣ Σχολή Μωραΐτη 3 2,55,47
26/05/2024 Δρόμος 800μ Ε´ / ΝΠ Ιόνιος Σχολή 4 2,55,89
26/05/2024 Δρόμος 800μ Ε´ / ΚΓ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 5 2,55,95
26/05/2024 Δρόμος 800μ Ε´ / ΚΜΔ Ν. Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 6 2,56,42
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 30.86
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ Pierce 2 31.09
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ CGS 3 31.12
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ Σχολή Χατζήβεη 4 31.77
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ Σχολή Μωραΐτη 5 32.09
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ Εκπ. Δούκα 6 33.46
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΔΑ Εκπ. Δούκα 1 1.20
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΖΠ CGS 2 1.20
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΜΞ Ιόνιος Σχολή 3 1.20
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΦΚ Σχολή Μωραΐτη 4 1.15
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΜΕ Ιόνιος Σχολή 5 1.15
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΧΛ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 6 1.05
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΤΔ Εκπ. Δούκα 1 4.98
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΖΡ Σχολή Μωραΐτη 2 4.60
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΦΝ Ελληνογερμ. Αγωγή 3 4.59
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΒΤ Σχολή Μωραΐτη 4 4.48
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΜΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 5 4.29
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΚΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 6 4.24
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΘΙ Pierce 6 39.85
26/05/2024 Ρίψη Vortex Ε´ / ΔΦ Εκπ. Δούκα 1 47.52
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΜΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 7.90
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΣΠ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 8.20
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΚΙΓ Ελληνογερμ. Αγωγή 3 8.40
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΓΜΚ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 4 8.70
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΓΓ Pierce 5 9.10
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΑΘΝ Εκπ. Δούκα 5 8.89
26/05/2024 Δρόμος 150μ. ΣΤ´ / ΓΧ Σχολή Μωραΐτη 1 23.41
26/05/2024 Δρόμος 150μ. ΣΤ´ / ΟΚ CGS 2 23.56
26/05/2024 Δρόμος 150μ. ΣΤ´ / ΜΕ Εκπ. Γείτονα 3 24.18
26/05/2024 Δρόμος 150μ. ΣΤ´ / ΑΑ Εκπ. Δούκα 4 25.01
26/05/2024 Δρόμος 150μ. ΣΤ´ / ΤΘ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 5 25.30
26/05/2024 Δρόμος 800μ. ΣΤ´ / ΓΑ Εκπ. Δούκα 1 2,35,32
26/05/2024 Δρόμος 800μ. ΣΤ´ / ΕΒΑΠ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 2,39,77
26/05/2024 Δρόμος 800μ. ΣΤ´ / ΚΙ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 2,47,12
26/05/2024 Δρόμος 800μ. ΣΤ´ / ΧΝ Pierce 4 2,50,57
26/05/2024 Δρόμος 800μ. ΣΤ´ / ΨΓ CGS 5 2,51,68
26/05/2024 Δρόμος 800μ. ΣΤ´ / ΜΧ Pierce 6 2,57,71
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 28.49
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ Εκπ. Δούκα 2 28.52
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ Σχολή Μωραΐτη 3 30.04
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ CGS 4 31.42
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ Ιόνιος Σχολή 5 32.20
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ Εκπ. Γείτονα 6 33.92
26/05/2024 Ρίψη Vortex E´ / ΛΙ Σχολή Χατζήβεη 2 45.73
26/05/2024 Ρίψη Vortex E´ / ΒΧ Ιόνιος Σχολή 3 42.98
26/05/2024 Ρίψη Vortex E´ / ΓΑ Pierce 4 42.50
26/05/2024 Ρίψη Vortex E´ / ΓΑ Ιόνιος Σχολή 5 42.30
26/05/2024 Ρίψη Vortex E´ / ΛΚΝ Εκπ. Γείτονα 6 41.90

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
26/05/2024 Ρίψη Vortex Ε´ / ΓΔ Εκπ. Δούκα 1 33.59
26/05/2024 Ρίψη Vortex Ε´ / ΓΒΜ Ελληνογερμ. Αγωγή 2 28.11
26/05/2024 Ρίψη Vortex Ε´ / ΠΑ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 3 24.31
26/05/2024 Ρίψη Vortex Ε´ / ΤΑΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 23.60
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΤΙ Ιόνιος Σχολή 1 1.35
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΚΑ Σχολή Μωραΐτη 2 1.20
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΒΣΠ CGS 3 1.15
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΨΒ Εκπ. Δούκα 4 1.10
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΑΕΠ Εκπ. Δούκα 5 1.10
26/05/2024 Άλμα σε ύψος Ε´ / ΘΑΜ Pierce 6 1.10
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΖΑ Ελληνογερμ. Αγωγή 1 4.04
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΚΠ Ελληνογερμ. Αγωγή 2 3.82
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΣΜ Ιόνιος Σχολή 3 3.80
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΚΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 3.79
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΦΕ Σχολή Χατζήβεη 5 3.71
26/05/2024 Άλμα σε μήκος Ε´ / ΠΑΓ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 6 3.66
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΓΡ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 8.64
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΟΜ Pierce 2 9.07
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΦΣΜ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 3 9.25
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΜΑ Ιόνιος Σχολή 4 9.39
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΜΒ Εκπ. Γείτονα 5 9.51
26/05/2024 Δρόμος 60μ Ε´ / ΓΕ Ελληνογερμ. Αγωγή 6 8.82
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΣΕ Εκπ. Γείτονα 1 23.50
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΠΚ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 23.76
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΑΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 3 23.88
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΠΕ Pierce 4 24.13
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΜΒ CGS 5 24.22
26/05/2024 Δρόμος 150μ Ε´ / ΑΗ Σχολή Χατζήβεη 6 24.38
26/05/2024 Δρόμος 600μ Ε´ / ΠΙ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 1,57,96
26/05/2024 Δρόμος 600μ Ε´ / ΦΘ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 2 1,59,41
26/05/2024 Δρόμος 600μ Ε´ / ΚΜ CGS 3 2,02,31
26/05/2024 Δρόμος 600μ Ε´ / ΜΣ Pierce 4 2,03,58
26/05/2024 Δρόμος 600μ Ε´ / ΜΣ Εκπ. Γείτονα 5 2,06,58
26/05/2024 Δρόμος 600μ Ε´ / ΜΣ Εκπ. Δούκα 6 2,07,06
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 30.54
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ Ελληνογερμ. Αγωγή 2 31.77
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ CGS 3 32.13
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ Εκπ. Δούκα 4 32.27
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ Εκπ. Γείτονα 5 32.85
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 Ε´ Ιόνιος Σχολή 6 33.04
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΧΔΜ Ιόνιος Σχολή 1 1.20
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΔΛ Ιόνιος Σχολή 2 1.15
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΤΛ Pierce 3 1.15
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΚΛΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 1.15
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΛΒ Σχολή Μωραΐτη 5 1.10
26/05/2024 Άλμα σε ύψος ΣΤ´ / ΣΙΙ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 6 1.10
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΠΑ Σχολή Μωραΐτη 1 4.37
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΚΧ Εκπ. Δούκα 2 4.21
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΒΚ Pierce 3 4.14
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΚΓΜ Ιόνιος Σχολή 4 4.03
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΒΑ Pierce 5 4.00
26/05/2024 Άλμα σε μήκος ΣΤ´ / ΠΜ Σχολή Μωραΐτη 6 3.97
26/05/2024 Ρίψη Vortex Ε´ / ΚΜ Εκπ. Δούκα 5 23.02
26/05/2024 Ρίψη Vortex Ε´ / ΠΑ Pierce 6 22.85
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΤΑ Pierce 1 37.14
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΛΑ Σχολή Μωραΐτη 2 37.06
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΚΜΠ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 3 33.86
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΔΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 33.18
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΠΣ Pierce 1 8.64
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΠΑ Σχολή Μωραΐτη 2 8.72
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΜΕ CGS 3 9.04
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΠΧ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 4 9.07
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΓΘ Εράσμειος Ελληνογερμ. Σχ. 5 9.15
26/05/2024 Δρόμος 60μ. ΣΤ´ / ΑΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 6 8.65
26/05/2024 Δρόμος 150μ. ΣΤ´ / ΚΔ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 21.12
26/05/2024 Δρόμος 150μ. ΣΤ´ / ΜΑ Pierce 2 21.95
26/05/2024 Δρόμος 150μ. ΣΤ´ / ΔΔ Σχολή Μωραΐτη 3 22.83
26/05/2024 Δρόμος 150μ. ΣΤ´ / ΔΕ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 4 23.04
26/05/2024 Δρόμος 150μ. ΣΤ´ / ΛΒ Εκπ. Οργ. Θεμιστοκλής 5 23.39
26/05/2024 Δρόμος 150μ. ΣΤ´ / ΤΜΝ Εκπ. Δούκα 6 23.53
26/05/2024 Δρόμος 600μ. ΣΤ´ / ΚΑ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο Αθηνών 1 1,55,00
26/05/2024 Δρόμος 600μ. ΣΤ´ / ΠΕ CGS 2 2,01,54
26/05/2024 Δρόμος 600μ. ΣΤ´ / ΑΑ Σχολή Μωραΐτη 3 2,06,21
26/05/2024 Δρόμος 600μ. ΣΤ´ / ΙΔ Pierce 4 2,07,99
26/05/2024 Δρόμος 600μ. ΣΤ´ / ΡΔ Pierce 5 2,08,53
26/05/2024 Δρόμος 600μ. ΣΤ´ / ΚΝ Εκπ. Γείτονα 6 2,10,24
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 28.69
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ Νέα Γενιά Ζηρίδη 2 29.48
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ Αρσάκεια 3 30.67
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ CGS 4 31.08
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ Σχολή Μωραΐτη 5 31.50
26/05/2024 Σκυταλοδρομία 4x50 ΣΤ´ Εκπ. Δούκα 6 33.81
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΣΟ Ιόνιος Σχολή 5 32.60
26/05/2024 Ρίψη Vortex ΣΤ΄ / ΠΕ Pierce 6 31.72