Α.Σ.Ι.Σ.: Αρχείο Αποτελεσμάτων σχολ. χρονιάς:

∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος Δημοτικό κορίτσια δείτε αναλυτικά »
∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος Δημοτικό αγόρια δείτε αναλυτικά »
∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος Γυμνάσιο κορίτσια δείτε αναλυτικά »
∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος Γυμνάσιο αγόρια δείτε αναλυτικά »
∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος Λύκειο κορίτσια δείτε αναλυτικά »
∆ρόμος σε ανώμαλο έδαφος Λύκειο αγόρια δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Δημοτικό κορίτσια δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Δημοτικό αγόρια δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Γυμνάσιο κορίτσια δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Γυμνάσιο αγόρια δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Λύκειο κορίτσια δείτε αναλυτικά »
Καλαθοσφαίριση Λύκειο αγόρια δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Δημοτικό κορίτσια δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Δημοτικό αγόρια δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Γυμνάσιο κορίτσια δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Γυμνάσιο αγόρια δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Λύκειο κορίτσια δείτε αναλυτικά »
Κολύμβηση Λύκειο αγόρια δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Δημοτικό κορίτσια δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Δημοτικό αγόρια δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Γυμνάσιο κορίτσια δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Γυμνάσιο αγόρια δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Λύκειο κορίτσια δείτε αναλυτικά »
Πετοσφαίριση Λύκειο αγόρια δείτε αναλυτικά »
Ποδόσφαιρο Δημοτικό αγόρια δείτε αναλυτικά »
Ποδόσφαιρο Γυμνάσιο αγόρια δείτε αναλυτικά »
Ποδόσφαιρο Λύκειο αγόρια δείτε αναλυτικά »
Στίβος Γυμνάσιο κορίτσια δείτε αναλυτικά »
Στίβος Γυμνάσιο αγόρια δείτε αναλυτικά »
Στίβος Λύκειο κορίτσια δείτε αναλυτικά »
Στίβος Λύκειο αγόρια δείτε αναλυτικά »
Χειροσφαίριση Δημοτικό αγόρια δείτε αναλυτικά »